Starachowice bezpieczne w praktyce

17 grudnia 2015 r. komendantka hufca hm. Małgorzata Ślaska, przedstawiciele Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice, oraz Harcerskiej Służby Porządku Publicznego Starachowice uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym program realizowany przez Gminę Starachowice – „Starachowice bezpieczne w praktyce”.

W trakcie spotkania Pan Prezydent Marek Materek przekazał Harcerskiej Służbie Porządku Publicznego 6 radiotelefonów
hssp66

Razem dla Niepodległej

niepodleglaNasza Grupa zabezpieczała dzisiaj obchody Święta Niepodległości . Naszym zadaniem była pomoc ratownikom podczas mszy świętej z osobami które zasłabły oraz przeprowadzenie kolumny pod pomnik niepodległości i zabezpieczenie uroczystości pod pomnikiem.

XVI Partyzancka Droga Krzyżowa

pdkJak co roku w dniu 28 października odbyła się kolejna XVI już Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie organizowana przez Hufiec ZHP Starachowice i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Starachowicach oraz Środowiskowy Szczep Harcerski im. Partyzantów Armii Krajowej.

Prawie 400 osób zgromadzonych przy kamieniu informacyjnym PDK, nad którą w tym roku honorowy patronat sprawowała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pani Beata Oczkowicz, powitał prowadzący tegoroczną drogę hm. Krzysztof Krawiec ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów AK, oraz opiekun duchowy tegorocznej drogi ks. dziekan Marek Janas z parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach, który odmówił ze zgromadzonymi modlitwę za poległych. Sygnałem do rozpoczęcia wymarszu była odśpiewana przez harcerki ze 111 ADH pieśń o majorze Ponurym.

Podczas wędrówki swoją obecność żywym śpiewem zaznaczali harcerze z Modrzejowic i starachowickiego hufca ZHP / 115 DH ”Pomarańczarnia” z Wielkiej Wsi oraz 13 DH, 40 DSH, 111 ADH ze Starachowic/ oraz niezastąpiony honorowy sołtys Wąchocka Marek Samsonowski. Śpiew prowadziła dh Anna Skibińska, a nad właściwym przebiegiem modlitw i rozważań przy stacjach drogi krzyżowej czuwała niezawodna dh. Kazimiera Składanowska z Kręgu Seniorów Łysica – Żubry oraz harcerze z 40 DSH im. R. Kaczorowskiego.

Na szlaku PDK nie zabrakło jak zwykle druha hm. Stefana Derlatki oraz hm. Sylwestra Staniszewskiego prekursorów tego pięknego wydarzenia.

W trakcie drogi przy XII Stacji PDK odsłonięte zostały tablice poświęcone żołnierzom AK ze Zgrupowania „Ponury” poległym w czasie III obławy na Wykusie. Wraz z tablicą przy II stacji PDK stanowią one symboliczną klamrę upamiętniającą historię dnia 28.10.1943 roku na Wykusie. Tablice zostały ufundowane przez Odlewnie Polskie S.A , staraniem stowarzyszenia „Tożsamość” i 17 DH im. „Zjawy” Stefanowskiej przy pomocy firm: „Lebud-Bis”, Z.U.P.H „Ag-pol” i PB Malibud. Tablice odsłoniła Przewodnicząca Rady Powiatu Starachowickiego, v-ce przewodnicząca zarządu Środowiska Zgrupowania ŚZŻAK „Ponury-Nurt” Pani Bożena Wrona. Poświęcenia dokonał opat Klasztoru O. Cystersów w Wąchocku ks. Eugeniusz Augustyn. Piękny, wzruszający „List do potomnych” z 10 czerwca 1972 roku por. Marina Świderskiego „Dzika” odczytał uczeń Gimnazjum Nr 1.

Na polanie przy Kapliczce Matki Bożej Bolesnej pięknie udekorowanej przez członków Kręgu Seniora „Łysica-Żubry” modlitwę poprowadził ks. Dziekan Marek Janas, a w imieniu organizatorów druhna hm. Dorota Chyczewska podziękowała za obecność na uroczystości przedstawicielom: kombatantów ze ŚZŻAK ze Starachowic, Wąchocka i Skarżyska z niezmordowanym Stefanem Derlatką, Marią Życińską, Kazimierzem Dziekońskim i Genowefa Piotrowską, członkom zarządu Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań „Ponury-Nurt”, oraz córce gen. Antoniego Hedy „Szarego” Teresie Snopkiewicz, przedstawicielowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych panu Janowi Sroce, duchowieństwu z ks. Dziekanem Markiem Janasem, ks. Piotrem Graduszewskim, ks. Zdzisławem Wołosem i bratem Albertem, władzom samorządowym powiatu starachowickiego z przewodniczącą Panią Bożena Wrona i członkiem zarządu Panią Lidią Dziura oraz Miasta i Gminy Wąchock z radnym Ryszardem Rogalą, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej z bryg. Markiem Kaczmarczykiem, Komendzie Powiatowej Policji z mł. asp. Monika Kalinowską i sierż. sztab. Przemysławem Jagieło, zuchom z GZ „Słoneczni Zdobywcy” i harcerzom z 2 DH, 12 DH, 13 DH, 17 DH, 38 SDH, 40 DSH, 111 ADH, Kręgowi Seniorów Łysica-Żubry” ze Starachowic, 115 DH z Wielkiej Wsi, drużynom z Oleszna, Modrzejowic i Połańca, młodzieży szkolnej ze SP NR 11 , Gimnazjum Nr 1 oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze Starachowic, Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” ze Skarżyska Kamiennej oraz mieszkańcom powiatu starachowickiego.

Na zakończenie głos zabrała z-ca komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP, komendantka Hufca ZHP Starachowice druhna hm. Małgorzata Ślaska wyrażając podziękowanie tym wszystkim dzięki, którym możemy żyć w wolnej Polsce i … pozdrowiła od nich Świętokrzyskie Góry.

Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy uczestnicy zregenerowali siły przy tradycyjnym harcerskim bigosie wydawanym przez druhów z 2 DH im. M .Langiewicza. Nad bezpieczeństwem uczestników PDK czuwały Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice oraz Harcerska Służba Porządku Publicznego Starachowice.
Tegoroczna Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie była współfinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej i Gminy Starachowice.

Ćwiczenia służb mundurowych

cwiczeniaNasza grupa dzisiaj brała udział w ćwiczeniach służb mundurowych miasta Starachowice. Naszym zadaniem była pomoc Straży Miejskiej w zabezpieczeniu ulic i informowaniu mieszkańców o incydencie jaki zaszedł na ulicy myśliwskiej czyli wyciek amoniaku

Sabat Fiction Fest Kielce 2015

sabatNasza grupa nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Sabat Fiction co zaowocowało pierwszą współpracą na Kieleckich Targach. W dniach 18-20.09.2015 roku odbył się Sabat Fiction Fest największy konwent fantastyki w województwie świętokrzyskim. Nasza grupa pilnowała porządku wśród uczestników legalnego wejścia na konwent oraz sprzętu .
Bardzo miło wspominamy te 3 dni na Targach Kieleckich i czekamy na następny Sabat Fiction ! :)

Bezpieczna szkoła przy drodze

cos cos

Nasza grupa pomagała zabezpieczyć wydarzenie „Bezpieczna szkoła przy drodze” które było organizowane przez firmę MAN oraz Starachowicką Policję .

Manewry ROTA 2015

manewryWeekend 4-6 września był dla Chorągwi Kieleckiej i Hufca ZHP Starachowice bardzo intensywny, bowiem w Harcerskim Ośrodku Obozowym „Lubianka” ZHP Hufca Starachowice odbyła się trzecia edycja Manewrów. Tym razem przybrały one kryptonim „ROTA 2015”, co można rozwinąć jako ratownictwo, obronność, technika oraz aktywność obywatelska.

Przez trzy dni 20 patroli złożonych z harcerzy starszych i wędrowników brało udział w różnorodnych zajęciach sprawdzających ich aktywność fizyczną, umiejętność współpracy, a także poziom motywacji do osiągania celów. Nie wystraszyły ich nawet zimne noce w namiocie, czy zadania wykonywane na pewnej wysokości. Pełni energii brali udział we wszystkich zawodach, by sprawdzić, kto jest najlepszy.

 

Uczestnicy Manewrów zostali przywitani w piątek przez Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panią Beatę Oczkowicz. Warto podkreślić, że jest ona razem z nami od pierwszych Manewrów. Tuż po krótkim przemówieniu odbyło się spotkanie z kapitanem Przemysławem Zaczkiem z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, który żartobliwie opowiadał o tym, jak wygląda bycie żołnierzem, oraz z chęcią odpowiadał na dociekliwe pytania harcerzy.

 

Po tylu emocjach uczestnicy nie zdążyli jeszcze dobrze zasnąć, a już czekała ich pobudka wojskowa, oraz zaprawa poranna. Sobota podzielona została na dwie części. Przedpołudniem miał miejsce Turniej Trójtechniczny, w skład którego wchodziły rozgrywki paintballowe, zawody pływackie na krytej pływalni oraz rywalizacja na strzelnicy. Każda osoba z każdego patrolu brała udział tylko w jednej dyscyplinie, więc aby uzyskać jak najlepszy wynik, cały zespół musiał dać z siebie wszystko. Popołudniu harcerze dokształcali się podczas Mikrokursów Technicznych w aż ośmiu kategoriach: samoobrona, techniki linowe, pierwsza pomoc, techniki łącznościowe, ratownictwo wodne, maskowanie, ekwipunek wojskowy oraz geocaching. Organizatorzy nie pozwolili uczestnikom nudzić się nawet w nocy, bowiem przeprowadzili grę „Cichociemni” związaną z tematyką II wojny światowej.

Niedziela również była dniem pełnym atrakcji. Rozpoczęła się od biegu „Sprawni jak żołnierze”, podczas którego uczestnicy pokonywali wojskowy tor przeszkód. Swoje zaciekawienie tematyką armii harcerze mogli zaspokoić podczas spotkania z Jackiem Pietrzakiem „JACO” z Grupy „RAPTOR” z Lublińca.

 

Manewry zakończyły się uroczystym apelem, na którym wręczono nagrody, podziękowano współorganizatorom oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Dla wszystkich tam obecnych słowo „ROTA” oznacza już nie tylko treść przysięgi, albo tytuł wiersza Marii Konopnickiej. To także masa niesamowitych wspomnień i doskonale spędzony czas.

Podczas Manewrów odwiedziło nas również wielu gości, wśród których znaleźli się:

– Podskretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pani Beata Oczkowicz
– kapitan Przemysław Zaczek z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach
– hm. Tomasz Rejmer Komendant Chorągwi Kieleckiej ZHP wraz z Komendą
– Komendanci Hufców Chorągwi Kieleckiej ZHP
– poseł na Sejm RP Lucjan Pietrzczyk
– Prezydent Miasta Starachowice Pan Marek Materek
– z-ca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach ppłk Wiesław Loch
– Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Kielcach mjr Mirosław Wąchocki
– Jacek Pietrzak „JACO” – Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych Grupa „RAPTOR”
– Komenda Powiatowa Policji sierż. Agnieszka Starczenkow i st. sierż. Przemysław Jagiełło
– Pani Renata Misztal Izba Celna w Starachowicach
– Jacek Pietrzak „JACO” Grupa „Raptor”

W organizacji Manewrów „ROTA 2015” ZHP Chorągwi Kieleckiej pomogli również:
Współorganizator
ZHP Hufiec Starachowice im. Stanisława Staszica

Grantodawcy
– Ministerstwo Obrony Narodowej
– Wojsko Polskie
– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Partnerzy
– Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych Grupa „RAPTOR”
– Stowarzyszenie Orlęta Armii Krajowej
– Stowarzyszenie „Semper Fidelis” Starachowice
– Klub Sportowy „Dragon” Starachowice
– Klub Płetwonurków LOK „Kalmar” w Starachowicach
– Wojskowy Sztab Wojewódzki w Kielcach
– Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach
– Kryta Pływalnia w Starachowicach
– Klub Sportowy „Świt” w Starachowicach
– Tropem Przygody
– WOPR
– WKU w Kielcach

Serdeczne gratulacje składamy zwycięzcom w poniższych kategoriach:
Zadania przedmanewrowe
– Ratownictwo
– 38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii Plater z Hufca ZHP Starachowice
– Obronność – 75 Kielecka Drużyna Harcerska z Hufca ZHP Kielce-Miasto
– Technika – patrol FAZA z Hufca ZHP Kielce-Miasto
– Aktywność obywatelska – patrol Orzeły z Hufca ZHP Starachowice

Turniej Trójtechniczny
– III miejsce
– patrol FAZA z Hufca ZHP Kielce-Miasto
– II miejsce – patrol Orzeły z Hufca ZHP Starachowice
– I miejsce – 38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii Plater z Hufca ZHP Starachowice

Bieg „Sprawni jak żołnierze”
– III miejsce
– patrol BISZKOPTY z Hufca ZHP Kielce-Miasto
– II miejsce – patrol Jestę Kabanosę z Hufca ZHP Starachowice
– I miejsce – 38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii Plater z Hufca ZHP Starachowice

Best of the Best – 38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii Plater z Hufca ZHP Starachowice

Wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w Manewrach, za wytrwałość i za to, że każde Manewry są lepsze od poprzednich. Już teraz zapraszamy na kolejną, czwartą, edycję! Więcej informacji znajdziecie na stronie Manewrów oraz Facebooku Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Dzień Weterana

westerO 4:45, czyli w chwili niemieckiej napaści na Polskę w 1939 roku rozpoczęły się starachowickie obchody 76. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, oraz Dnia Weterana. We wtorkowy poranek 1 września pod pomnikiem Gloria Victis na cmentarzu na Bugaju starachowiczanie oddali hołd obrońcom Ojczyzny.

Organizatorami uroczystości były władze miejskie i XI Szczep im. Bohaterów Westerplatte przy Hufcu ZHP Starachowice.

Nasza Grupa zabezpieczała wjazd na cmentarz oraz ulicę ze względu na słabą widoczność :)

Wiecej na TV Starachowice

Starachowiczanie oddali hołd żołnierzom Wojska Polskiego

15 sierpnia 2015 r. starachowiczanie oddali hołd żołnierzom i kombatantom. W tym dniu, w rocznicę bitwy warszawskiej, Siły Zbroje Rzeczypospolitej Polskiej obchodzą swoje święto – Święto Wojska Polskiego. Ustanowione ono zostało w 1992 roku i nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej, która dzień ten obchodziła właśnie 15 sierpnia, w rocznicę rozpoczęcia bitwy warszawskiej.

Wśród obecnych nie zabrakło przedstawicieli ZHP Hufca Starachowice: 15 GDH im. Jędrusiów, 38 SDH im. Emilii Palter, 100 DH „Wataha”, Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice, oraz Harcerskiej Służby Porządku Publicznego.cos

Harcerska Służba Porządku Publicznego Starachowice 2015 Frontier Theme